Última actualización: 20 de mayo de 2021

COVID 19 – Coronavirus
Medidas Pierre & Vacances

Informació addicional COVID-19

El Gobierno de España i les Comunitats Autònomes que conformen l’estat, han adoptat una sèrie de mesures dirigides a minimitzar el risc de contagi de les persones per coronavirus (COVID-19). Pot consultar les esmentades mesures i les restriccions vigents a cada Comunitat Autònoma, en el següent link del Ministeri de Sanitat espanyol:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/enlacesCCAA.htm

En aplicació de les mesures adoptades per les diferents administracions públiques, i, amb l’objectiu de vetllar per la seguretat de les persones, PIERRE & VACANCES es reserva el dret a sol·licitar dels clients, a la seva arribada a l’establiment, documentació addicional per a la comprovació de la seva identitat, itinerari de viatge i altres dades rellevants, mentre les esmentades indicacions segueixin en vigor.

En el moment de realitzar una reserva als establiments comercialitzats per PIERRE & VACANCES, el client reconeix haver llegit la present nota i acceptar el seu contingut, eximint a PIERRE & VACANCES de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’incompliment de les mesures i restriccions governamentals i autonòmiques que són d’aplicació.

Addicionalment, desitgem informar-li de les següents mesures adoptades per PIERRE & VACANCES:

En resposta al coronavirus (COVID-19), PIERRE & VACANCES aplica mesures sanitàries i de seguretat addicionals a les habituals.

Els serveis de menjar i beguda en aquest establiment PIERRE & VACANCES, poder trobar-se limitats o no estar disponibles a causa del coronavirus (COVID-19).

A causa del coronavirus (COVID-19), PIERRE & VACANCES està adoptant mesures per a la seguretat dels clients i el personal. Per aquest motiu, alguns serveis i instal·lacions poden veure’s limitats o no trobar-se disponibles.

Degut al coronavirus (COVID-19), es obligatori portar mascareta en totes les zones comuns d’aquest establiment.


Q&A

Tengo una estancia en España. ¿Cuáles son los requerimientos para las estancias?

España: Desde el 23 de noviembre del 2020, todo aquel que viaje a España por aire, mar o tierra tendrá que presentar una prueba PCR negativa, en caso no hacerlo podría ser sancionado. La prueba debe realizarse con al menos 72 horas antes de la llegada. Los pasajeros también tendrán que rellenar el siguiente formulario.